ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

91 425 04 28

Telefon kontaktowy

Działalność dydaktyczno-naukowa

W ramach współpracy z Zakładem Patologii Ogólnej Katedry Fizjopatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzimy badania nad patofizjologią szpiczaka plazmocytowego w tym określeniem czynników związanych z powstaniem i progresją choroby. W kręgu naszych zainteresowań badawczych jest również neuropatia występująca w przebiegu choroby jak również będąca powikłaniem leczenia. Nasze badania prowadzimy z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technik badawczych takich jak qRT-PCR, ocena globalnej ekspresji genów za pomocą mikromacierzy RNA, mikromacierze miRNA, analiza profilu metylacji genów, hodowle komórkowe, cytometria przepływowa, immunomagnetyczna separacja komórek, ELISA, Luminex, mikroskopia immunofluorescencyjna, konfokalna. Kolejnym istotnym aspektem naszych zainteresowań jest inżynieria genetyczna i nanotechnologia na potrzeby terapii komórkowo-genowej.

Ważnym aspektem naszej działalności naukowo-badawczej jest terapia komórkowo-genowa jako metoda adjuwantowa w leczeniu chorób degeneracyjnych oraz uwarunkowanych genetycznie. W ramach realizacji projektu we współpracy z Kliniką Neurologii z Pododdziałem Udarowym SPSK Nr 1 w Szczecinie przeprowadzane są zabiegi intratekalnej infuzji liniowo-negatywnych autologicznych komórek macierzystych szpiku u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym w ramach terapii eksperymentalnej. Natomiast we współpracy z I Kliniką Okulistyki SPSK Nr 2 w Szczecinie prowadzone są badania nad zastosowaniem autologicznych liniowo-negatywnych komórek macierzystych i progenitorowych w eksperymentalnej terapii zwyrodnienia barwnikowego siatkówki oka.

Współpracujemy z innymi ośrodkami hematologicznymi w tym z ośrodkiem w Poznaniu, Katowicach i Lublinie w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych.

W zakresie dydaktyki prowadzimy zajęcia z Transplantologii klinicznej dla studentów V roku kierunku Lekarskiego oraz programu anglojęzycznego.

Lekarze z Oddziału prowadzą również działania edukacyjno-informacyjne dotyczące szpiczaka plazmocytowego oraz transplantacji komórek krwiotwórczych. W marcu 2019 r. OTS zorganizowaliśmy warsztaty podejmujące tę tematykę dla lekarzy rodzinnych oraz dla pacjentów i ich rodzin z okazji „Międzynarodowego Dnia Walki ze Szpiczakiem”.

wróć na górę