ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

91 425 04 28

Telefon kontaktowy

Działalność medyczna OTS

Działalność medyczna OTS:

 • Leczenie chorób układu krwiotwórczego za pomocą wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych, w szczególności:
  • agresywnych i nawrotowych chłoniaków nieziarniczych,
  • nawrotowej ziarnicy złośliwej,
  • szpiczaka plazmocytowego,
  • amyloidozy.
 • Kompleksowa diagnostyka i leczenie ambulatoryjne wszystkich dykrazji plazmocytowych w regionie zachodniopomorskim
 • Terapeutyczne zabiegi aferez komórkowych lub wymiany osocza
 • Kolekcja i bankowanie macierzystych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w ramach Poradni Transplantologicznej dla chorych po przeszczepieniu komórek macierzystych
wróć na górę